Hücrelerin kontrol dışı çoğalmaları ve bulundukları yerden ayrılarak başka organlara yerleşip orada da çoğalmaya devam etmelerine kanser denir. Meme süt üreten üniteler, sütü taşıyan kanallar ve destek dokusundan oluşur. Memeyi oluşturan dokulardan kaynaklanan kansere meme kanseri denmektedir. Kanserin kaynaklandığı hücre grubuna göre de tiplendirilmektedir (duktal karsinom, lobüler karsinom v.b). En sık meme kanseri kanalları döşeyen hücrelerden (invaziv duktal karsinom) kaynaklanmaktadır.

Meme kanserinin risk faktörleri nelerdir?

Meme kanserinin risk faktörlerini yaş, hormonal faktörler, yaşam biçimi ve ailede meme kanseri olması şeklinde sıralayabiliriz.

Meme Kanserinden korunma yolları nelerdir?

Kadın olmak meme kanseri için bir risktir. Bu nedenle her kadının özellikle menopozdan sonra beslenmesine dikkat etmesi (vejetaryen ağırlıklı diyet), alkol alımının günde 1 bardağı aşmayacak şekilde olması, ideal kilonun korunması ve haftada 3–4 saat olmak koşuluyla spor yapması meme kanseri riskini azaltır.

Ancak ailede meme kanseri hikayesi olan ve genetik testlerde yüksek risk taşıyan hastalarda ek korunma yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Kendi kendine meme muayenesi ne derecede etkilidir?

Meme kanserinin erken teşhisindeki en önemli metottur. 20 yaşını geçmiş her kadın adet döneminin başlangıcından 7–10 gün sonra olmak şartıyla ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. 40 yaşına kadar 3 yılda bir, 40 yaşından sonra ise her yıl hekim muayenesinden geçmelidir.

Memede ele gelen her kitle kanser midir?

Meme muayenesinde ele gelen kitlelerin ancak yüzde 20 sinde kanser saptanır. Bu nedenle memenizde kitle saptadığınızda konusunda uzman bir hekime başvurmak telaşlanmamak gereklidir. Erken teşhis için mutlak hekim görüşü alınmalıdır.

Tanı nasıl konur?

Memede kitle saptandığında konusunda uzman bir hekime başvurulmalıdır. Hekim muayenesi sonrası kitlenin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla mammogarafi ve/veya ultrasonografi yapılması uygun olur. 25 yaş altındaki kişilerde mamografi uygun değildir. Eğer kistik bir kitle saptanırsa genellikle iyi huyludur. Ancak solid bir kitle saptanırsa radyolojik kriterlere göre biyopsi önerilebilir. Bu durumda iğne biyopsisi önerilen yöntemdir. Patolojik inceleme sonucunda kesin tanı ortaya çıkar. Memede kitle saptanır saptanmaz çıkarılma yöntemi çok uygun değildir.

Meme kanseri tedavisi nasıldır?

Tedaviyi belirlemede temel nokta hastalığın evresidir. 1 cm’nin altındaki tümörlerde cerrahi, radyoterapi (memenin tamamı alınmamışsa) ve reseptör durumuna göre hormononoterapi yeterliyken daha ileri evrelerde tedaviye kemoterapi eklenmesi gerekmektedir. Özellikle bazı hastalarda memenin korunması önem arz etmektedir. Meme korumada meme ve tümör büyüklüğü önemli olmakla birlikte büyük tümörlerde dahi meme korunabilmektedir.

Cerrahiden önce kemoterapi uygulanmasıyla hem tümör küçültülebilmekte hatta tamamen kaybolabilmekte hem de tümörün kemoterapiye cevabı izlenebilmektedir. Tümörün kemoterapi sonrası küçülmesiyle meme korunabilir. Memenin korunmasıyla hasta ek risk almamaktadır. Özellikle son yıllarda kemoterapide önemli gelişmeler olmuştur. Unutmamak gereken nokta meme kanserinin deneyimli bir ekip tarafından tedavi edilmesi gerekliliğidir.

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

0 212 664 6 555

SİZİ ARAYALIM