top of page

Refakatçi Politikamız

  • Tüm hastalarımızın yanında sadece bir kişi refakatçi kalmalıdır,

  • Hastane kurallarına uyunuz (ihlali halinde ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir),

  • Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayınız,

  • Hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutunuz (hastane malına zarar veren refakatçi / ziyaretçi, zararı karşılamakla sorumludur),

  • Hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmayınız,

  • Televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanınız; doktor vizit saatlerinde ve saat 22.00 den sonra kapatınız,

  • Hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayınız veya yatağını değiştirmeyiniz,

  • Refakatçi değişimlerinden servis hemşirelerini haberdar ediniz,

  • Hastalar ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman, hemşireye haber veriniz.

bottom of page