Kalite Yönetim Komiteleri

 • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 • Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hastane enfeksiyonlarının kontrolünün sağlanması ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu komitedir.

 • HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili gelen olay bildirimlerinin, uygunsuzlukların, düzeltici-önleyici faaliyetlerin takibinin sağlanması, organize edilmesi ve çalışmaların değerlendirilmesinden sorumlu komitedir.

 • EĞİTİM KOMİTESİ

 • Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hasta eğitimlerinin etkin bir şekilde verilmesi, personelin sürekli eğitiminin sağlanması, yıllık eğitim planlamasının takibi, mesleki gelişmelere imkan tanınması ve eğitimlerin sağlanmasından sorumlu komitedir.

 • İLAÇ KOMİTESİ

 • Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hastaların ilaçlı tedavilerinin düzenlenmesinde oluşabilecek risklerin minimize edilmesi hasta ve çalışanlara ilaç ve ilaç kullanımları ile ilgili eğitimlerin verilmesi, akılcı ilaç kullanımı bilgilendirmelerinin yapılması ve eczane isteklerinde doğru istemlerin uygun koşullarda sağlanmasından sorumlu komitedir.

 • TESİS KOMİTESİ

 • Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların güvenliğini sağlamak, tesiste gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, gerekli tedbirleri olarak takibini sağlamak, acil durumları için acil durum planı oluşturmaktan sorumlu komitedir.

 • RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hastane personelinin ve hastaların radyasyon güvenliğinin sağlanması, oluşabilecek tehlikelere karşı önceden önlem alınması, radyasyon ölçümlerini yaparak takibinin sağlanması ve uygulanmasından sorumlu komitedir.

 • BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hastane otomasyon sisteminin etkili bir şekilde çalışmalarının sağlanması, personelin ihtiyacı doğrultusunda gereken bilgilerin verilmesi, bilgi ve veri güvenliğinin sağlanmasından sorumlu komitedir.

 • TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 • Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hastalara uygun kan ürününü uygun miktarda vermek, güvenli kan transfüzyonunu sağlamak ve transfüzyonda yer alan tüm personelin sürekli eğitiminden sorumlu komitedir.

 • NUTRİSYON EKİBİ

 • Hastanemiz Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hastalara yatan tüm hastaları nütrisyon yönünden değerlendirmek, malnütrisyon tanısı  alan veya doğal yollarla ihtiyacı olan besinleri alamayan hastaların beslenme destek tedavilerini düzenlemek, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve bu konudaki uygulama hatalarının giderimesi için gerekli eğitimleri vermektir. 

Sante Plus Türkiye

Turan Güneş Cad. No:117 

Zeytinburnu / Istanbul/Turkey

Tel: +90 212 664 65 55

E-Mail: info@santeplus.com.tr

Sante Plus K.Makedonya - 1

Alekso Demnievski, Skopje 1000, North Macedonia

Tel: +389 2 511 2016

E-Mail: nmk@santeplusgroup.com

Sante Plus K.Makedonya - 2

Bul. Partizanski Odredi br. 42 1000 Skopje, R.S. Macedonia Tel: +389 2 310 888 6

E-Mail: nmk@santeplusgroup.com

Sante Plus Karadağ

Prva banka Podgorica, bb Vuka Karadžića, 81000Podgorica, Montenegro​

Tel: +90 212 664 65 55

E-Mail: mne@santeplusgroup.com

Sante Plus Kosova

Magjistralja Prishtinë - Gjilan Graçanicë, Kosovo

Tel: +383 38 400 800

E-Mail: kosovo@santeplusgroup.com

Sante Plus Arnavutluk

Zogu I Zi Square - 

Tirana - Albania

Tel: +355 68 504 0500

E-Mail: albania@santeplusgroup.com

Sante Plus Sırbistan

Ul.Kralja Milutina br. 40

Belgrad ,Srbija

Tel: +381 69 614 041

Email: serbia@santeplusgroup.com

Fiyat isteyin