top of page

Nöroloji

indir (1).jpg

Nöroloji
Sante Plus'ın Nöroloji Bölümü'nde sinir sistemini etkileyen veya etkileyen hastalıkları teşhis edip tedavi ediyoruz.

Bölümümüzde hangi hastalıklar teşhis ve tedavi edilmektedir?
Nöropatik ağrı tedavisi
Baş ağrısı, baş dönmesi
Sinir sistemi hastalıkları
Parkinson hastalığı
İnme
Multipl Skleroz
Demans (Alzheimer Hastalığı)
Nörofizyoloji Merkezi
Nörofizyoloji Merkezimiz, modern nörolojinin gerektirdiği nörofizyolojik muayeneleri uygulayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Elektronöromiyografi (EMG)
VIDEO EEG İzleme
Uyarılmış Potansiyeller (EP)
Manyetik uyarım
İntraoperatif izleme
Uzun süreli video-EEG izleme
Telemetrik EEG izleme

bottom of page