top of page

Onkoloji Operasyonları

86461788_2420546271382664_68745036902422

Sante Plus Hastanesi Cerrahi Onkoloji Bölümü'nde kanser cerrahisi alanında radikal operasyonlar ve kanser tedavisinde önem taşıyan minimal invaziv cerrahi prosedürler gerçekleştiriyoruz. Kanserin cerrahi tedavisinde multidisipliner bir tedavi yaklaşımı benimsiyoruz. Bu amaçla, kanser hastaları için uygulanacak tedavileri tartıştığımız ve hastaya özgü tedavi planlarını belirlediğimiz multidisipliner hasta değerlendirme toplantıları düzenliyoruz.

Sante Plus Hastanesinde, aşağıdaki kanser türlerinin tedavisinde cerrahi yaklaşımlar kullanıyoruz:

Genel Cerrahi Bölümünde; tiroid bezi hastalıkları (guatr, hipertiroidit), meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları, yemek borusu kanseri, mide kanseri, kolon - rektal tümörler, anorektal tümörler, iyi huylu ve habis karaciğer tümörlerinin, kistler, safra kesesi ve safra yolu tümörleri, pankreas kistleri ve tümörleri, akut ve kronik pankreatit.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde ortopedik kanserlerle ilgilenen Ortopedik Onkoloji biriminde, özellikle tüm kemikler, kaslar ve yumuşak dokular dahil olmak üzere tüm ekstremite tümörlerinin tıbbi ve cerrahi tedavisini yapıyoruz.

Jinekoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı'ndaki jinekolojik kanserlerle ilgilenen Jinekolojik Onkoloji Birimi'nde servikal kanserlerin, yumurtalık kanserlerinin, vulvar-vajinal kanserlerin ve trofoblastik tümörlerin tedavisi için laparoskopik prosedürler uygulanmaktadır.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Anabilim Dalı'nda, baş boyun bölgesindeki iyi huylu ve habis tümörleri tiroid bezi dışında cerrahi olarak tedavi ediyoruz.

Nöroşirurji Onkoloji Bölümü'nde beyin ve omurilik tümörlerini ve beyin sapı tümörlerini cerrahi olarak tedavi ediyoruz.

Onkoloji Cerrahisi

Ürolojik kanser hastalıklarının tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım şarttır. Böbrek ve testis kanserlerinin yanı sıra, diğer ürolojik onkoloji operasyonları deneyimli ve uzman bir ürolojik cerrah ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Bir tür cilt kanseri olan melanomun cerrahi tedavisi Sante Plus Hastanelerinde başarıyla yapılmaktadır.

bottom of page