Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Nedir?
Göğüs Cerrahisi kadınlarda kalp ve büyük damarlar ve göğüsler hariç göğüs kafesinde cerrahi hastalıklarla ilgilenen tıbbi uzmanlık alanıdır.

Göğüs Cerrahisi neyle ilgilenir?
Göğüs cerrahisi konjenital deformiteler ve toraksın edinilmiş tümörleri, özellikle solunum yollarının stenozları ve tümörleri, akciğerin konjenital ve edinsel cerrahi hastalıkları ve özofagus ve diyaframın cerrahi hastalıkları ile ilgilidir.

Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisinden farklı bir alandır.
Meme Cerrahisi, meme kanseri riskinin değerlendirildiği ve muayene sonucunda elde edilen bulgulara göre tedavi seçeneklerinin planlandığı ayrı bir branştır. Memenin iyi huylu ve kötü huylu kitlelerinin tedavisi, enfeksiyonlar ve meme ağrısı da göğüs cerrahisi alanına girer.

Sante Plus Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde yenidoğanlardan yetişkinlere kadar çeşitli hastalarda cerrahi olarak göğüs ve akciğer hastalıklarını tedavi ediyoruz.

Bölümümüzde hangi cerrahi prosedürleri gerçekleştiriyoruz?
Kanser ameliyatı
Amfizem cerrahisi
Minimal invaziv torasik cerrahi (video yardımlı torakoskopik cerrahi ile yapılan akciğer ve plevra biyopsileri, hiperhidroz sempatektomi ve lobektomi)
Mediastinoskopi - Bronkoskopi
Göğüs duvarının deformitesinin onarımı (Nuss tekniği)
Göğüs duvarı tümörleri
Diyafram cerrahisi
Tüberküloz cerrahisi
Trakeal cerrahi ve trakeal stentler

Sante Plus Türkiye

Turan Güneş Cad. No:117 

Zeytinburnu / Istanbul/Turkey

Tel: +90 212 664 65 55

E-Mail: info@santeplus.com.tr

Sante Plus K.Makedonya - 1

Alekso Demnievski, Skopje 1000, North Macedonia

Tel: +389 2 511 2016

E-Mail: nmk@santeplusgroup.com

Sante Plus K.Makedonya - 2

Bul. Partizanski Odredi br. 42 1000 Skopje, R.S. Macedonia Tel: +389 2 310 888 6

E-Mail: nmk@santeplusgroup.com

Sante Plus Karadağ

Prva banka Podgorica, bb Vuka Karadžića, 81000Podgorica, Montenegro​

Tel: +90 212 664 65 55

E-Mail: mne@santeplusgroup.com

Sante Plus Kosova

Magjistralja Prishtinë - Gjilan Graçanicë, Kosovo

Tel: +383 38 400 800

E-Mail: kosovo@santeplusgroup.com

Sante Plus Arnavutluk

Zogu I Zi Square - 

Tirana - Albania

Tel: +355 68 504 0500

E-Mail: albania@santeplusgroup.com

Sante Plus Sırbistan

Ul.Kralja Milutina br. 40

Belgrad ,Srbija

Tel: +381 69 614 041

Email: serbia@santeplusgroup.com

Fiyat isteyin