top of page

Üroonkoloji

images.jpg

Üroonkoloji Hastalıkları ve Tedavileri


1. Prostat kanseri tedavi yöntemi:


Prostat iğnesi biyopsisi: Erkek hastalar yılda 40 yaşından sonra, dijital rektal muayene (DRE) ve kan prostat spesifik antijen (PSA) seviyesi ölçümleri ile artan prostat kanseri için taranır. Şüpheli muayene bulguları ve / veya PSA değerleri olan hastalar, Aynı Gün Cerrahi servisinde (SDS) genel anestezi altında çoklu prostat iğne biyopsisine tabi tutulur.


Robotik Radikal Prostatektomi: Patolojik incelemeler sonucunda prostat kanseri teşhisi konan hastalar Robotik Radikal Prostatektomi ameliyatı ile tedavi edilir.


Açık cerrahi: Açık cerrahi, robotik cerrahi için uygun olmayan hastalarda kullanılabilir.


Hormon tedavisi (HT) ve Radyasyon Tedavisi (RT): Hormon tedavisi (HT) ve radyasyon tedavisi (RT), lokal ilerlemiş prostat kanseri olan veya ameliyat için uygun olmayan hastalarda başarılı sonuçlara yol açar.


Diğer tedaviler: Yaygın metastatik hastalıkta cerrahi orkideektomi (testislerin çıkarılması) veya tıbbi (hormon tedavisi) kastrasyon ve kemoterapi kullanılır.


2. Mesane kanseri:


Sigara ile yakından ilişkili olduğu bilinen bu kanser türünde, ilk belirti çoğunlukla üriner kanamadır. Mesane kanserlerinin çoğu erken aşamada teşhis edilir ve sık sık tekrar ortaya çıkmaya ve tedavi edilmezse ilerlemeye eğilimlidir. Üriner kanama ile başvuran hastalarda mesane sistoskopi kullanılarak tümör açısından incelenir.

Tedavi yöntemi:


Mesane Tümörü İçin Transüretral Rezeksiyon (TUR-MB): Bir tümör tespit edilirse, mesane tümörünün (TUR-BT) transüretral rezeksiyonu endoskopi kullanılarak yapılır.
Kemoterapi: Yüzeysel mesane tümörlerini önlemek için, bir kerelik kemoterapi ilaçları, tamamlayıcı bir tedavi olarak mesaneye uygulanabilir.


Sistoskopi. Patoloji sonuçlarına göre, yüzeyi sınırlı tümörü olan hastalar sistoskopi kullanılarak 3 ayda bir kontrol edilir.


Radikal Sistektomi: Patolojik incelemeler sonucunda mesanenin kas invaziv karsinomu tespit edilirse, pelvik lenf düğümlerinin çıkarılması ve ince bağırsaktan yeni bir mesane yapılması gerekebilir. Radikal Sistektomi olarak bilinen bu işlem robotik veya açık cerrahi kullanılarak yapılabilir.


Diğer tedaviler: Ameliyat için uygun olmayan hastalar radyoterapi ve kemoterapi (RT-CT) kombinasyonu ile tedavi edilmelidir.


3. Testis tümörleri


4. Böbrek kanseri


5. Adrenal bez tümörleri


6. Retroperitoneal tümörler

bottom of page